Isı Pompası SistemleriDoğadaki Isı Kaynaklarımız


  • Hava Isı pompası havada mevcut olan  Isı enerjisini kullanarak sulu sistem ile ısıyı eve taşır.
  • Serme Isı pompası, toprak, dağ veya kaya içine sondaj yöntemi ile derinliğe inerken toprağın içinde birikmiş olan ısı enerjisini kollektör boruları ile eve taşır.
  • Sondaj Isı pompası, toprağın 2-3 mt altına serilmiş kollektör boruları ile ısıyı eve taşır.
  • Su/Göl/Deniz Isı pompası, suyun içinde birikmiş olan güneş enerjisini, suyun dibine yerleştirilmiş olan kollektör boruları ile ısıyı eve taşır.

Isı Pompası Sistemleri

Isı Pompası Sistemleri Evlerde ya da işyerlerinde ısıtma, soğutma ya da sıcak su gibi ihtiyaçların karşılanabilmesi için kullanılan pek çok yöntem mevcuttur. ısı Pompası Bu yöntemlerin en yeni ve yenilikçilerinden biri olan ısı pompaları, sağlamış olduğu yararlar nedeniyle her geçen gün daha fazla alanda kullanılmaktadır.

En basit anlamıyla ısı pompaları, gereksinim duydukları havayı atmosferden alan ve elektrik gücü ile dönüştürüp basınçlı hale getirerek kullanıma sunan sistemlerdir.

Isı Pompası 

Gelecekte daha yaygınlaşması düşünülen ve önemli iklimlendirme sistemleri arasında gösterilen ısı pompalarının üretimini yapan firmaların sayısı da her geçen gün artmaktadır.

Isı Pompası Fiyatları

Isı pompasının ortaya çıkmasından sonra kısa sürede popüler hale gelmesinin temelinde, sağlamış olduğu yararlar bulunmaktadır. Bu yararlardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

Enerji Tasarrufu Sağlar: Isı pompaları, işlevlerini yerine getirmek için gereksinim duydukları havanın yüzde 75’lik kısmını atmosferden karşılamaktadır. Havanın dönüştürülmesi ve basıncı hale getirilmesi için de yüzde 25’lik elektrik tüketimi yapılmaktadır.

Edremit Isı Pompası 

Yüzde 100 elektrik enerjisi ile çalışan ısıtma sistemleri ile kıyaslandığında ısı pompalarının enerjiden tasarruf sağladıkları görülmektedir.

Çevre Dostu: Isı pompaları çalışırken herhangi bir fosil yakıt kullanmaması nedeniyle çevre dostu sistemler arasında yer almaktadır. Elektrikle çalışırken de doğaya zarar verme ihtimali bulunan gazlar salmaması, ısı pompalarının övülen yönlerindendir.

Bilecik Isı Pompası

Her Hava Şartında Aktif: Isı pompalarının sıcak hava üretebilmeleri için havanın sıcak olmasına ya da soğuk hava sağlamak için havanın soğuk olmasına gerek yoktur. Isı pompalarının içerisinde yer alan dönüştürücüler, mevsim farkı olmaksızın atmosferden aldığı havayı, istenilen türe kolayca dönüştürmektedir.

Isı Pompası

Güvenilir: Isı pompalarının çalışması için herhangi bir gaza gereksinim duyulmaması ya da patlama ihtimali olan bir sistem olmaması, ısı pompalarının güvenilirlikleri ile de ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Kullanıldıkları ortamlarda ısı pompalarının herhangi bir tehdit yaratma ihtimali yoktur.

Isı Pompası Sistemleri

Yenilenebilir: Isı pompaları yenilenebilir enerjiyle çalıştıkları için de caziptir. Özellikle doğal kaynakların hızla tükendiği günümüz dünyasında, fosil yakıt ya da tükenme riski bulunan maddeler yerine hava ile çalışan bu pompaların kullanımı büyük önem taşımaktadır.

Isı Pompası Ne Kadar Yakar?

Isı pompaları evlerde, işyerlerinde ya da daha farklı yapılarda sıcak su, ısınma ve soğutma gibi gereksinimlerin karşılanması için kullanılan, atmosferden almış olduğu havayı dönüştürerek istenilen hale getiren ve sonrasında da tesisata sokan sistemlerdir.

Isı pompaları, görevlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu enerjinin yüzde 75’lik kısmını atmosferden temin etmektedir. Bu durum ısı pompalarının daha tasarruflu olmasına ve giderlerin azalmasına yardımcı olmaktadır.

Kalan yüzde 25’lik kısım ise elektrik şebekesinden karşılanmaktadır. Isı pompalarında elektriğin kullanılma amacı, atmosferden elde edilen havanın dönüştürülmesi ve yeniden tesisata sokulmasıdır.

Isı Pompası

Fosil yakıt ya da doğrudan elektrik kullanan ısıtma sistemleri ile kıyas yapıldığında, ısı pompalarının enerji tüketimlerinin çok düşük olduğunu söylemek mümkündür.

Isı pompalarının verimlilikleri COP değeri ile ölçülür. Bu değer giren enerji miktarı ile çıkan enerji miktarı üzerinden hesaplanmaktadır. COP oranı ise dörtte birdir. Yani COP değeri 4 olan bir ısı pompası, çalışmak için 1 kWh elektrik kullanmaktadır.

Isı Pompası

Bu elektrik tüketimi karşısında ise 4 kWh gücünde ısı elde etmektedir. 150-200 metrekare büyüklüğündeki evlerin ısınması için ortalama aylık 1000 kWh ısı gereklidir. Bu da yıllık 12 bin kWh gücünde ısıya ihtiyaç anlamına gelmektedir.

Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için harcanacak elektrik miktarı ise 4 kWh’tır. Ancak bu tutar evin büyüklüğüne ya da mevsimsel ısınma ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

Isı Pompası Elektrik Tasarrufu

Isı pompaları zaten yüksek elektrik tasarrufu ile çalışan sistemlerdir. Ancak ısı pompaların enerji tüketimlerini daha düşük seviyeye indirmenin hatta sıfırlamanın da bazı yolları vardır.

Bunların başında, sistemin gereksinim duyduğu elektriği güneşten ve güneş panellerinden üretmek gelmektedir.

Isı Pompası

Bir defa yapılacak küçük bir yatırım ile aktif hale getirilecek güneş enerjisi sistemi ile ısı pompalarından tamamen ücretsiz yararlanma olanağı bulunmaktadır. Bu durum aynı zamanda doğal yaşamın ve çevrenin desteklenmesi adına da büyük potansiyeller barındırmaktadır.

Isı Pompası Nedir?

Geleneksel yöntemlerle elektrik üretimi yapılırken doğaya karbon salınımı yapılmakta ve aynı zamanda doğaya farklı yollardan zarar verilebilmektedir. Güneş enerjisinden üretilecek elektrik ile ısı panellerini çalıştırmak ise yüzde 100 doğa dostu bir uygulama olacaktır.

Isıtmada Isı Pompası Kullanmanın Maliyeti

Evlerde, işyerlerinde ve daha farklı alanlarda ısıtma ile soğutma maliyetlerinin her geçen gün artması, bu konuda alternatif arayışların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Isıtma ve soğutma işlemlerinin daha kolay yapılabilmesi adına geliştirilen ürünler arasında ısı pompaları ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

Atmosferden aldıkları havayı, kısıtlı bir miktar elektrik kullanarak istenilen basınç ve ayara getiren ve sonrasında da dolaşıma sokan ısı pompaları, fosil yakıt kullanan ısıtma araçlarına kıyasla çok daha düşük maliyetlidir. Isı pompalarının verimliliği COP sembolü ile ifade edilmektedir. Bu pompalar genellikle yüzde 75 atmosferden almış olduğu havayı, yüzde 25 de şebeke elektriği kullanmaktadır.

Buna göre yıllık 12 bin COP değerinde ısı ya da soğuk hava üreten bir ısı pompası, ortalama 4 bin kWh elektrik tüketmektedir. Ancak bu tüketimin maliyetinin net olarak hesaplanması mümkün değildir.

Isı pompası Fiyatları

Elektrik fiyatlarının sürekli değişiklik göstermesi, kullanılacak ısı pompalarının güç değerleri, ısı pompasının kullanılacağı alanın büyüklüğü ve mevsimsel özellikler nedeniyle kâğıt üzerinde net bir hesaplama yapabilme olanağı yoktur.

Yine de diğer ısıtma ve soğutma sistemleri ile kıyaslandığı zaman ısı pompalarının çok daha düşük maliyetli olduğunu söylemek mümkündür.

Isı Pompası Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Isı pompalarından beklenilen verimi alabilmek için, doğru pompa seçimi büyük öneme sahiptir. Bu doğrultuda üzerinde durulması gereken hususlardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

ısı pompası ne kadar yakar

Performans Katsayısı (COP Değeri): Bu değer, ısı pompasının kullandığı her birim enerji için ne kadar ısı ürettiğini ortaya koymaktadır. COP değeri daha yüksek pompaların seçilmesi, daha az enerji ile daha fazla ısınma ya da soğutma sağlanması anlamına gelmektedir.
Güç Girişi: Güç girişi, sıcak yad a soğuk havanın üretilmesi için ısı pompasının kullanmak zorunda olduğu enerji miktarını ifade etmektedir.

Isı pompası maliyeti

Enerji tüketimi yüksek cihazlarda ısınma maliyetleri daha yüksektir. Daha tasarruflu cihazları tercih etmek, ısıtma ve soğutma maliyetlerinin düşürülmesi açısından önemlidir.
Alana Uygun Seçim: Alınacak ısı pompasının ısıtılacak ya da soğutulacak alana uygun güç aralığına sahip olmasına da özen gösterilmelidir.

Isı Pompası Sistemleri

Isı pompa sistemleri hava koşullarından etkilenmez çünkü ısıtma, soğutma ve sıcak su için lazım olan enerjinin %75’lik oranını doğadan %25’lik oranını ise elektrikten sağlamaktadır. Isı pompa sistemleri Isı pompaları karlı, yağmurlu, güneşli farketmeksizin her türlü hava koşulunda kullanılabilmektedir.

Isı pompa sistemleri Klimaların ısıtma verimini öğrenmek maksadı ile kullanılan COP ısı pompa sistemlerinde de kullanılmaktadır. COP, Coefficient Of Performance kelimelerinin kısaltması olarak kullanılır ve ısıtma performans kat sayısı anlamıma gelmektedir.

Şimdi, ısı pompası nedir? Isı pompası fiyatları? Isı pompası maliyeti sorularını cevaplayalım;

Isı Pompası Nedir?

Çağımızda ısı pompaları gelecekte ki iklimlendirme ürünleri arasında yer almaktadır. Fosil yakıtlı ısıtma sistemleri ısıyı kimyasal bir reaksiyon sonucu elde ettiği için doğaya zararları bulunmaktadır ancak ısı pompa sistemleri dünya da bulunan ısıyı transfer ederek elde etmekte ve bu sebeple dünyayı etkisi altına almaya devam eden küresel iklim değişiklikleri sebebiyle ısı pompa sistemi en etkili iklimlendirme çözüm biçimi olarak öne çıkmaktadır.

Isı pompaları; tek bir aygıtta ısıtma, soğutma ve sıcak su kullanımını toplamakta ve başka ısı kaynaklarına göre yüksek enerji tasarrufu sağlamaktadır. Aktardıkları enerjiyi yalnızca havadan değil toprak, su benzeri başka ortamlardan da sağlayabiliyorlar. Aynı zamanda ıs pompaları toprak, hava veya sudaki potansiyel enerjisini evlerimize aktarıp evimizin ısı dengesini sağlarken doğaya karşı zararlı bir gaz salınımı gerçekleştirmiyor.

Hava ve su kaynaklı ısı pompa sistemleri;

1- Hava kaynaklı ısı pompası

Isı kaynağı olarak dış hava kullanımı sağlanmaktadır. Fakat dış hava şartlarının sene içerisinde mevsimler, aylar, saatler boyunca sürekli değişiklik göstermesi sebebiyle cop değeri oldukça değişkenlik göstermektedir.

Hava ısısının soğuk iklimler de mevsimler arasında büyük değişiklik göstermesi sebebiyle karasal iklim olan bölgelerde kullanımı sınırlı olmaktadır. Çünkü iç ve dış sıcaklıklar arasında fark artışı ısı pompasının cop değerinin azalmasına sebep olur. Dış hava ısısı kış aylarında bazı bölgeler de 0 derecenin altına düşmektedir. Bu sebeple çoğunlukla ilave bir ısıtıcı ile kullanımını sağlanmaktadırlar.

2-Su kaynaklı ısı pompası
Devamlı olarak akmakta olan toprağın ulaşılabilir derinliğin de mevcut olan yer altı su kaynağı bulunması halinde kaynaktaki su ısı kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Su 8 derece ile 12 derece sıcaklık arasında optimum bir işletmeye olanak tanır.
Bu sistem de yeraltındaki su açılan bir kuyu sayesinde topraktan emilir daha sonra su ıs pompasında kullanılır ve emiş kuyusu minimum 5 metre uzaklıktaki bir geri basma kuyusu sayesinde toprağa geri gönderilir. Isı kaynağı olarak kuyulardan, nehirlerden vs. su alınarak kullanılabilir.

Isı Pompası Fiyatları

Isı pompası fiyatları genel olarak firmanın gerçekleştirdiği faaliyetler özelinde değişiklik göstermektedir. Isı pompası fiyatları Çeşitli ısı pompaları olduğundan kullanılacak mekanın durumunu ele alarak seçim yapmak en doğrusu olacaktır. Isı pompası fiyatları Eski olan kombi ya da merkezi tesisat üstüne yapılacağı için transformasyon daha kolay gerçekleşecektir.

Isı pompa fiyatları, 6kw ve 20kw arası 28 bin TL’den başlarken 12kw ve 700kw arası 24 bin TL’ den başlayarak artmaktadır.

Isı Pompası Maliyeti

Isı pompası bilhassa ortamın metrekaresine göre değişiklik göstermektedir. Öncelikle kurulum aşamasında ekonomik bir maliyet oluşmaktadır fakat maliyet en iyi şekilde uyguna gelmektedir. Isı pompa sistemleri kendilerini her türlü amorti ederler bu sebeple en iyi şekilde verim almak mümkündür.

Fiyat hesaplaması ortamın metrekaresine göre yapılmaktadır ve malzemenin kalitesine bağlı olarak fiyatta farklılık göstermesi de mümkündür.

60 ve 120 metrekare arası alanlarda maliyet oldukça uygun hale gelmektedir. Maliyet, klasik radyatörlerin bulunduğu ve tesisat işlemleri tam olan bir evde de gayet uygun olmaktadır.

Bilecik Isı Pompası

Isı pompası kullanımının yaygın olduğu yerler arasında Bilecik’te bulunmaktadır. Isıyı dengelemek amaçlı farklı mevsimler de kullanımı sağlanan ısı pompalarının çeşitli marka ve modelleri satışa sunulmaktadır.

Bilecik ısı pompası ürünlerine rağbetin artışı, bu ürünlerin satışını ve kurulumunu gerçekleştiren firmaların çoğalmasında da büyük rol oynamaktadır. Isı pompası almak veya kurulumunu yaptırmak isteyenler için Bilecik’te oldukça fazla olanak sağlanmaktadır.

Edremit Isı Pompası

Balıkesir’ in gelişmiş ilçeleri arasında yer alan Edremit ilçesinde ısı pompaları büyük rağbet görmektedir. Edremit ısı pompasına duyulan bu ilgi üretim sağlayan firmaların çoğalmasına yardımcı oluyor.

Takipte kalın

Son gelişmeler ve öneriler için bizi takip edinSohbeti başlat
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?