Endüstriyel Tesisat SistemleriEndüstriyel tesislerde ihtiyaç duyulan her türlü mekanik tesisatın standartlara ve müşterilerimizin isteğine göre tesisat planı ve projesi hazırlanmaktadır.Bu aşamada işetmenin kapasite ihtiyacına göre tesisat değerlerini hesaplayarak proje hazırlamakta ve müşterilerimize sunmaktayız.

Hizmetlerimiz


 • Endüstriyel doğalgaz proje ve tesisatı
 • Buhar tesisatı
 • Su teknolojisi – Arıtma Sistemleri
 • Basınçlı hava tesisatı
 • Yangın söndürme sistemleri
 • Otomatik kontrol sistemleri
 • Isı geri kazanım sistemleri
 • Radyant ısıtma sistemleri
 • Evaporatif soğutma sistemleri
 • Proses soğutma sistemleri
 • Isı izolasyon sistemleri
 • Endüstriyel havalandırma sistemleri
 • Endüstriyel klima sistemleri
 • Endüstriyel duman, toz emiş ve filtreleme sistemleri

Endüstriyel Tesisat Sistemleri

Endüstriyel Tesisat Sistemleri Endüstri kavramı, günümüzde büyük ölçüde sanayi kavramının yerine kullanılmaktadır. Bu yüzden de endüstriyel tesis olarak adlandırılan tesisler, esasında sanayi tesislerini ifade etmektedir. Endüstriyel Tesisat Sistemleri Konutların ve küçük işyerlerinin dışında kalan ve genellikle belirli bir alanda üretim yapan endüstriyel tesislerde, çeşitli işlevleri yerine getiren tesisat çeşitleri bulunmaktadır.

Tesisatlar genellikle elektronik tesisat ve mekanik tesisat olmak üzere iki başlık altında değerlendirilmektedir. Makine mühendisliğinin çalışma alanına giren tüm tesisat sistemleri, mekanik tesisat olarak adlandırılmaktadır. Endüstriyel Tesisat Sistemleri  Elektrik tesisatları ise endüstriyel alanlarda elektrik kullanımına gereksinim duyulan yerlere elektriğin ulaştırılmasını sağlayabilmek için döşenen yardımcı malzemelerdir.

Endüstriyel Doğalgaz Proje ve Tesisatı

Doğalgaz tesisat sistemleri, endüstriyel tesislerde en sık görülen tesisat türleri arasında yer almaktadır. Kokusuz ve renksiz bir gaz olan doğalgaz, endüstri tesislerinde ısı, güç ve ısınma gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

Endüstriyel Doğalgaz Proje ve Tesisatı Endüstriyel tesislerin konutlardan ya da küçük işyerlerinden çok daha büyük olması, bu alanlarda tesisat planlamasının daha iyi yapılmasını da zorunlu hale getirmektedir. Doğalgaz tesisatında her şeyden önce projelendirmeye ihtiyaç vardır.

Doğalgazın alınacağı ana kaynakta, nihai kullanım alanına kadar hangi bölgede hangi malzemelerin kullanılacağı b proje ile belirlenmektedir.

Projede yapılacak hatalar, daha sonra gazın kullanımı esnasında da çeşitli sıkıntılarla karşılaşılmasına yol açacaktır. Bu yüzden de endüstriyel doğalgaz tesisatı projesi için bu konuda uzman bir mühendislik firmasından destek alınması tavsiye edilmektedir. Proje çiziminin tamamlanmasından sonra gaz basınç değerleri ile gaz debisi ölçümü yapılmaktadır.

Doğalgazın endüstriyel alanlarda sorunsuzca kullanılmaya devam edebilmesi için bu ölçümler de büyük öneme sahiptir. Son olarak da belirlenen proje doğrultusunda boruların ve diğer tesisat ekipmanlarının yerleştirilmesi yapılmaktadır.

Endüstriyel doğalgaz tesisatlarında; servis kutusu, basınç düşürme ekipmanları, ölçüm istasyonu ekipmanları, regülatör, sayaç, emniyet tahliye vanası ve izolasyon tahliye hattı gibi malzemeler kullanılmaktadır.

Doğalgaz hem patlama hem de zehirleme riski olan bir gazdır. Bu yüzden de diğer tesisat sistemlerine kıyasla daha hassas ölçümler ve planlamalar yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Ayrıca tesisatın tamamlanmasından sonra da doğalgaz hattında herhangi bir sıkıntı olmadığının tespit edilmesi için bazı testlerin yapılması gereklidir. Özellikle sızdırmazlık testi, bu noktada önem arz etmektedir.

Buhar Tesisatı

Buhar, Sanayi Devrimi’nden bugüne kadar insanlar tarafından endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır. Buhar üretim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak, günümüzde daha modern ve yenilikçi endüstriyel buhar tesisatları kurulabilmektedir. Buharın endüstriyel alanlarda yüksek basınç elde edebilmek ya da ısınma ihtiyacını karşılayabilmek için tercih edilmektedir.

Buhar, aynı işlevi sağlayan diğer yöntemler ile kıyaslandığı zaman daha düşük maliyete sahiptir. Bunun yanı sıra çevre dostu olması ve karbon salınımı en düşük yöntemlerden biri olması dolayısıyla da tercih edilmektedir. Buhar tesisatı kurulumu için öncelikle buhar kazanına gereksinim duyulmaktadır.

Daha verimli ve düşük maliyetli buhar üretimi yapabilmek için kazan seçimi hayati öneme sahiptir. Kazan seçiminde kapasiteye ve kazan kalitesine odaklanılması gereklidir.

Kazanın kullanım amacının ve gereksinim duyulan buhar miktarı önceden belirlenmiş olmalıdır. Buhar tesisatı yapılırken de projelendirmenin bu konuda uzman kişiler tarafından yapılması önem arz etmektedir. Zira buhar ile ortaya çıkan yüksek basınç da endüstriyel alanlarda bir dizi tehdide neden olabilmektedir.

Ayrıca buhar tesisatında kullanılacak diğer malzemelerin, paslanmaz nitelikte olmasına özen gösterilmelidir. Buharın bir aşındırıcı olduğu göz ardı edilmemeli ve tesisat ömrünün daha uzun olabilmesi için mutlaka paslanmaz malzemeler tercih edilmelidir.

Su Teknolojisi – Arıtma Sistemleri

Endüstriyel tesislerde su arıtma sistemleri de önemli bir yere sahiptir. Bu alanda, konutlarda kullanılan su miktarından daha fazla su kullanıldığı göz önünde bulundurulduğunda, arıtma sistemlerinin de daha geniş kapasiteli olması gerektiği açıktır.

Endüstriyel alanlarda su arıtma işlemi, genellikle endüstriyel su arıtma cihazları ile yapılmaktadır. Bunun için de bir tesisat kurulumu gereklidir. Arıtılmaya gereksinim duyan besleme suları ilk olarak arıtma kazanına ulaşmakta ve burada gerekli işlemlerden geçirildikten sonra tesisat yardımı ile kullanım alanlarına dağıtılmaktadır.

Endüstriyel su arıtmanın çeşitli amaçları bulunmaktadır. Bunlardan biri suyun tüketilebilir düzeye getirilmesi ve içerisinde bulunan zararlıların yok edilmesidir. Ayrıca yumuşatma amacıyla da su arıtması yapılabilmektedir.

Suyun içerisinde bulunan sertleştirici maddeler, zaman içerisinde kazanlarda ya da tesisat sistemlerinde kireçlenmeye neden olabilmektedir.

Bu da kazanların verim kaybı yaşamasına, tesisat sistemlerinin ömürlerinin kısalmasına yol açmakta ve dolaylı olarak da çeşitli olumsuz durumlar doğurmaktadır. Bu yüzden temizleme ve yumuşatma işlemleri oldukça önemlidir.

Endüstriyel tesislerde bu faaliyetlerin kesintiye uğramaması ve suların daha iyi arıtılması için, tesisat planlaması ile kurulumunun doğru yapılması gereklidir.

Basınçlı Hava Tesisatı

Endüstriyel alanlarda kullanılan bazı makineler, çalışabilmek ya da çeşitli işlevleri yerine getirebilmek için basınçlı havaya gereksinim duyabilmektedir. Bu gereksinimin karşılanabilmesi için de basınçlı hava tesisatlarından yararlanılmaktadır.

Kompresörler bu tesisat türünün en önemli parçasını oluşturmaktadır. Basınçlı hava için kompresör seçerken, ihtiyaç duyulan basınçlı hava miktarının doğru belirlenmiş olması önemlidir.

Ayrıca basınçlı havanın tesisata verilmeden önce bir süre depolanması ve biriktirilmesi için basınçlı hava tanklarına da gereksinim duyulmaktadır. Kompresör yardımı ile üretilen basınçlı havanın kayıp yaşamadan makinelere ulaştırılabilmesi için, basınç üretim alanı ile makinelerin birbirlerine yakın olmasına dikkat edilmelidir.

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri Endüstriyel alanlarda meydana gelebilecek yangınların önlenebilmesi ve olası yangınlara en kısa sürede müdahale edilerek hem can hem de mal kaybının önüne geçilebilmesi bakımından yangın söndürme tesisatları önemli bir rol oynamaktadır.

Yangın Söndürme Sistemleri Özellikle petrokimya endüstrisinde ya da yanıcı ve patlayıcı maddelerin yoğun olduğu endüstriyel tesislerde yangın söndürme sistemlerine duyulan gereksinim oldukça fazladır. Yangın Söndürme Sistemleri Bu yüzden de yangın söndürme sistemleri, endüstriyel tesisler için zorunlu hale getirilmiştir. Yangın söndürme sistemleri genel olarak algılama sensorları, söndürme sistemleri, duman tahliye sistemleri ve basınçlandırma sistemleri olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.

Yangın Söndürme Sistemleri İş yeri güvenliğinin tam anlamıyla sağlanabilmesi için yangın tesisatının projelendirme ve kurulum işleminin doğru yapılması gereklidir. Sensor sayısının fazla olması, yangınların daha büyümeden tespit edilebilmesi ve tam güvenlik sağlanabilmesi açısından avantaj yaratmaktadır. Yangın Söndürme Sistemleri Endüstriyel yangın söndürme tesisatlarının her zaman aktif olması ve belirli aralıklarla kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir.

Otomatik Kontrol Sistemleri

Otomatik kontrol sistemleri, günümüz endüstrisinin temel gereklilikleri arasında yer almaktadır. Bu sistemler belirli makinelerin ya da yapılması gereken işlerin bir düzen üzere yapılmasını sağlamaktadır. Otomatik kontrol sistemleri genellikle kontrolcü, eyletici ve sistem olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

Bu sistemler, insan iş gücünü tekrarlayan görevleri yapmaktan kurtarmak ve bununla birlikte işlerin daha seri şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla tercih edilmektedir. Otomasyon teknolojileri olmaksızın seri üretim mantığının devamlılığının sağlanması mümkün değildir. Bu sistemler sayesinde, insanların iş başında olmadığı anlarda bile makineler çalışmaya devam edebilmektedir.  Ayrıca bu sayede hem zaman hem de maddi tasarruf sağlanmaktadır.

Isı Geri Kazanım Sistemleri

Dünya üzerinde bugün kullanılan enerji kaynaklarının her geçen gün daha hızlı bir şekilde tükenmeye başlaması, insanların bu kaynakları daha dikkatli ve verimli şekilde kullanmalarını zorunlu hale getirmektedir. Enerji kullanımının yüksek olduğu endüstriyel alanlarda da bu doğrultuda alınan bazı tedbirler bulunmaktadır.

Bu tedbirler hem enerji tüketimini azaltarak çevreye katkı sağlamakta hem de daha az enerji tüketilmesi yoluyla işletme maliyetlerini azaltmaktadır. Isı geri kazanım sistemleri de bu doğrultuda kullanılan sistemler arasında yer almaktadır. Bu sistemler, iç ortamda bulunan kirli havanın dışarı atılmasını, dışarıdan da içeriye temiz hava transfer edilmesini sağlamaktadır.

Ancak bu aktarım işlemi sırasında, ısı yüklü atık havadaki ısının korunması ve yeni temin edilen temiz havaya transfer edilmesini mümkün kılmaktadır. Isı geri kazanım sistemleri elektrikli ısıtıcı, sulu batarya ya da DX batarya ile entegre olarak çalışabilmektedir. Isı geri kazanım ünitelerinde standart olarak 3 hızlı radyal fanladan yararlanılmaktadır.

Çalışma ortamında kullanılan malzemelerden dolayı sürekli hava değişimine gereksinim duyulan alanlarda bu sistemlere büyük gereksinim duyulmaktadır. Isı geri kazanım sistemleri, ısınma için ödenmesi gereken maliyetlerin büyük oranda düşmesine yardımcı olmaktadır. Bu sistemler sayesinde ısı sabit kalırken, hava sürekli olarak temizlenmektedir.

Radyant Isıtma Sistemleri

Endüstriyel alanların geleneksel yöntemlerle ısıtılmaya çalışması, yüksek ısıtma maliyetlerini ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Endüstriyel tesislerin genellikle geniş ve yüksek çatılı yerler olduğu göz önünde bulundurulduğu zaman, klasik ısıtma yöntemlerinin bu alanlar için uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

Radyant ısıtma sistemleri, endüstriyel tesislerin ısıtılmasında son 50 yıldır giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Dağılım mantığı ile değil; ışınım mantığı ile çalışan bu ısıtıcılarda esas hedef maddenin doğrudan ısıtılmasıdır. Gerekli olmayan alanların da ısıtılması yerine, yalnızca gereksinim duyulan alanların ısıtılmasını sağlayan radyant ısıtma sistemleri, ısınma konusunda verimlilik sağlamaktadır.

Infrared ısıtıcı sistemleri olarak da adlandırılan bu sistemler hem ilk kurulum maliyeti hem de ısınma maliyeti bakımından diğer ısıtma sistemlerinden daha avantajlıdır.

Evaporatif Soğutma Sistemleri

Endüstriyel alanlarda iklimlendirme sistemlerine büyük gereksinim duyulmaktadır. Ancak bu tesislerdeki iklimlendirme gereksiniminin daha düşük maliyetler ile karşılanabilmesi ve enerji verimliliği sağlanabilmesi bakımından, hangi sistem ile iklimlendirme yapılacağı da önem arz etmektedir.

Evaporatif soğutma sistemleri, endüstriyel tesislerdeki soğutma ihtiyacının karşılanmasında oldukça etkili yöntemlerden biridir. Buharlaştırmalı soğutma sistemleri olarak da bilinen

evaporatif soğutma sistemlerinde dışarıdan ısı alarak ortamdaki ısının buharlaştırılması sağlanır. Isı buharlaşması ise ortam havasının serinlemesi anlamına gelmektedir. Buharlaştırma işlemi her sıcaklık derecesinde yapılabilmektedir.

Evaporatif soğutma sistemleri yüzde yüz temiz hava sağlamasının yanı sıra yüzde 80’e varan oranlarda enerji tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca bu sistemler çevre dostu olmalarıyla daön plana çıkmaktadır.

Proses Soğutma Sistemleri

Endüstriyel tesislerde soğutma amacıyla kullanılan sistemler arasında proses soğutma sistemleri de ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Özellikle nükleer santral ya da petrokimya tesisleri gibi alanlarda tercih edilen bu soğutma sisteminde, akıcı kimyasal olarak adlandırılan bir maddeden yararlanılmaktadır.

Endüstriyel tesislerde yüksek düzeylere ulaşan sıcaklığın düşürülmesi ve işleyen sistemlerin her zaman serin kalması için bu yöntem oldukça etkilidir.

Isı İzolasyon Sistemleri

Endüstriyel tesislerde enerji verimliliği ve tasarrufu sağlayabilmenin yollarından biri de ısı izolasyonu yapılmasıdır. Düşük ısınma maliyetleri ile ısınmak kadar, elde edilen ısının korunması da önem arz eden bir husustur.

Bu yüzden de endüstriyel alanlarda mutlaka ısı yalıtımı ya da diğer adıyla ısı izolasyonu yapılmalıdır. Bu sistemler, aynı zamanda yaz aylarında da sıcağın içeri girmesine engel olmakta ve bu sayede soğutma maliyetlerinin de düşmesine yardımcı olmaktadır.

Isı yalıtımı, ısıtma ve soğutma konusunda yüzde 30’a varan oranlarda tasarruf sağlamaktadır. Ayrıca bu sayede çalışma alanları içerisinde oluşabilecek nem de engellenebilmektedir.

Endüstriyel Havalandırma Sistemleri

Endüstriyel tesislerin en büyük gereksinimlerinden biri de havalandırmadır. İçeride bulunan kirli havanın tahliye edilmesi ve dışarıdan içeriye temiz hava alınabilmesi için endüstriyel havalandırma sistemlerinden yararlanılmaktadır. Bu sistemler havalandırma motoru, havalandırma fanı ve havalandırma kanalı olmak üzere üç parçadan meydana gelmektedir.

Çalışanların kötü hava ile maruz kalmaması ve buna bağlı olarak çalışma verimliliğinin düşmemesi için endüstriyel havalandırma sistemlerinden yararlanılmaktadır. Özellikle kendiliğinden havalandırma olanaklarının az olduğu ortamlarda bu sistemler önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Bu sistemler sayesinde iç ortamda bulunan hava sürekli olarak yenilenmekte, hava sıcaklığının yüksek olduğu durumlarda iç ortam sıcaklığı istenilen seviyelerde tutulabilmekte ve doğalgaz ya da diğer gazlarda oluşabilecek kaçaklardan dolayı meydana gelebilecek kazalar minimum düzeye indirilmektedir.

Endüstriyel Klima Sistemleri

Endüstriyel klima sistemleri endüstriyel tesislerde yaygın olarak kullanılan iklimlendirme sistemlerindendir. Çalışma alanında konforun sağlanabilmesi için bu sistemlerden yararlanılmaktadır.

Endüstriyel klima sistemleri sayesinde istenilen düzeyde sıcaklık ya da serinlik sağlanabilmektedir. Üstelik üretim yapılan alanlarda, üretilen ürünlerin korunabilmesi ve doğru koruma ortamının oluşturulabilmesi bakımından da endüstriyel klima sistemleri çok kullanışlıdır. Endüstriyel klima sistemleri Bu sistemler, evlerde kullanılan klimaların aksine dış ünitelere de sahiptir.

Yani bir tesisat olarak bütün halde kurulum yapılması gereklidir.

Endüstriyel klima sistemlerinde alan genişliğinin ve gereksinimlerin iyi belirlenmesi, projelendirmenin buna göre yapılması önem arz etmektedir. Endüstriyel klima sistemleri Farklı güç kapasitelerine sahip olarak imal edilen bu sistemler, endüstriyel alanların dış ortamdaki hava koşullarından tam bağımsız olmasını sağlamaktadır.

Endüstriyel Duman, Toz Emiş ve Filtreleme Sistemleri

Yapılan işin niteliği gereğince duman ve toz gibi zararlı maddelerin ortaya çıktığı endüstriyel tesislerde, ortamın bu zararlılardan arındırılabilmesi için filtreleme sistemleri kullanılmaktadır.

Kaynak gazı ya da daha farklı gazların da ortaya çıkabildiği bu alanlarda, kirli havanın filtre edilmesi önemlidir. Ancak bu işlemin klasik havalandırma sistemleri ile yapılması oldukça yüksek maliyet gerektiren bir durumdur. Endüstriyel duman ve toz filtreleme sistemleri hem daha düşük maliyet ile filtreleme yapabilme olanağı sunmakta hem de daha hassas temizleme yapabilmektedir.

Takipte kalın

Son gelişmeler ve öneriler için bizi takip edinSohbeti başlat
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?